Top Banner Ads
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ NHÂN SỰ LIÊN HỆ
  
Statistics
Online: 113
Visiter today: 668
Total: 3,947,943
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
danh ba luat su viet nam
Thu no viet nam
Ô mai ba thu
Mau van ban - Trai
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ pháp lý > Tư vấn Doanh nghiệp
tư vấn các hoạt động liên quan doanh nghiệp
đầu tư và quản trị doanh nghiệp

1.        Tư vấn hành chính, nhân sự:

- Quản lý, công cụ quản lý;

- Lao động, tiền lương;

- Tổ chức;

2.        Tư vấn tài chính, kế toán, thuế:

- Tài chính: quản lý, giao quyền sử dụng;

- Kế toán: kê khai, quản lý;

- Thuế: kê khai, báo cáo, quyết toán.

3.        Tư vấn, giải quyết tranh chấp:

- Tranh chấp nội bộ: nhân sự, lao động, cá nhân/tổ chức góp vốn.

- Tranh chấp với bên ngoài: khách hàng/đối tác; cơ quan chức  năng/quản lý, bên thứ 3….

4.        Tư vấn thành lập, chia tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp/chi nhánh, văn phòng đại diện...

5.        Hình thức tư vấn, cách tính phí:

- Tư vấn thường xuyên:

+ Ký hợp đồng tư vấn thường xuyên(6 tháng – 2 năm), gói dịch vụ chọn vẹn(bao gồm cả tư vấn giải quyết tranh chấp. Không bao gồm đại diện, luật sư bảo vệ khi tranh chấp).

+ Ký hợp đồng khung: đưa mức phí khung cơ bản cho từng loại công việc, phí phát sinh khi có yêu cầu cụ thể từng việc theo khung.

- Tư vấn theo vụ việc: tư vấn theo từng yêu cầu, vụ việc cụ thể/hợp đồng.

Ngoài hai loại hình tư vấn trên khách hàng khi phát sinh tranh chấp hoặc có các yêu cầu bảo vệ(tranh tụng), đại diện thì sẽ ký hợp đồng riêng. Tuy nhiên đối với khách hàng có ký các hợp đồng tư vấn thường xuyên hoặc vụ việc đang tư vấn mà phát sinh thêm yêu cầu đại diện/bảo vệ(tranh tụng) thì sẽ được hưởng mức phí ưu đãi bằng 70% mức phí thông thường. 

 

Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi

 

(Source: )
[ Back ]
OTHER
Giới thiệu dịch vụ giải quyết tranh chấp thương mại_Thu nợ (8/1/2011)
Online Supports
   
Our Partners
VCOP phải
dich vu thu no
Mau van ban - Phai
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection